Tổng hợp 35 chức danh thường sử dụng trong công ty Nhật

Bạn học tiếng Nhật với mục đích gì?  Đa số những bạn học tiếng Nhật chủ yếu đều mong muốn tìm cho mình một công việc ổn định đúng không. Trong giới hạn bài viết ngày hôm nay, Nhật Ngữ Hướng Minh xin gửi đến bạn các chức danh trong công ty Nhật Bản. Hãy cùng theo dõi nhé!

TÊN CÁC CHỨC DANH TRONG CÔNG TY NHẬT BẢN

      1.会長(かいちょう): Chủ tịch hội đồng quản trị

  1. 社長(しゃちょう): Giám đốc
  2. 専務(せんむ): Chuyên vụ
  3. 常務(じょうむ): Thường vụ. (Có thể tương đương với phó giám đốc phụ trách 1 mảng nào đó)
  4. 監査役 (かんさやく): Người phụ trách kiểm toán của công ty

 

6. 本部長(ほんぶちょう): trưởng phòng ở trụ sở chính

      7. 部長(ぶちょう): trưởng phòng

      8. 相談役 (そうだんやく): Cố vấn cao cấp

      9. 課長(かちょう): Khoa trưởng, thường phụ trách 1 mảng công việc.

      10. 営業部長 (えいぎょうぶちょう): Giám đốc kinh doanh

 

11. 係長(かかりちょう): Người phụ trách 1 phần việc nhỏ hơn ở trên

      12. 主任(しゅにん): Chủ nhiệm

      13. リーダー: leader – nhóm trưởng, hoặc có thể là phó phòng tùy doanh nghiệp.

      14. サブリーダー sub-leader – phó nhóm, hoặc đơn thuần là dưới leader

      15. 上席(じょうせき):Thượng tịch, vị trí dưới subleader

 

16. 班長 (はんちょう): trường 1 nhóm nhỏ

      17. 社員(しゃいん): nhân viên

      18. 作業員: nhân viên, người lao động trực tiếp

      19. ワーカー: công nhân

      20. 副社長(ふくしゃちょう): phó giám đốc

 

 21. 副部長(ふくぶちょう): phó phòng

      22. 部員(ぶいん): nhân viên văn phòng

      23.  取締役会長(とりしまりやくかいちょう) chairperson: chủ tịch

      24. 取締役副会長(とりしまりやくふくかいちょう) vice chairperson: phó chủ tịch

      25. 取締役社長(とりしまりやくしゃちょう) president / representative of directors: giám đốc đại diện

 

 26. 副社長(ふくしゃちょう) executive vice president、senior vice president: phó giám đốc

      27. 参与 (さんよ): Cố vấn

      28. 支店長 (してんちょう) :Giám đốc chi nhánh

      29.  秘書 (ひしょ) :Thư kí

     30.  ㏚担当 (㏚たんとう): Giám đốc truyền thông

 

 31. 工場長 (こうじょうちょう): Giám đốc nhà máy

      32. 相談役 (そうだんやく): Cố vấn cao cấp

      33. 監査役 (かんさやく): Kiểm toán viên

      34. 取締役 (とりしまりやく): Chủ tịch

      35. 事業部長(じぎょうぶちょう): trưởng phòng nghiệp vụ

  • coming-soon-BT-768X575