Cấu trúc đề thi JLPT N2 tiếng Nhật

CẤU TRÚC ĐỀ THI JLPT N2 

Nằm ở mức độ trung cấp chỉ đứng sau N1, N2 được đánh giá khá là khó vì vậy khi bạn nắm trong tay được bằng JLPT N2 có nghĩa là bạn đang là người nắm giữ cho mình một lượng kiến thức tiếng Nhật rất là vững chắc và các công ty liên quan đến Nhật sẽ “săn đón” bạn rất nhiều đấy. Ở những bài viết trước chúng tôi đã gửi đến bạn cấu trúc của các cấp độ khác (chi tiết xem tại link dưới đây) và tiếp nối chuỗi cấu trúc ấy thì  hôm nay Nhật ngữ Hướng Minh sẽ giới thiệu đến bạn cấu trúc JLPT N2.
Cũng giống như cấu trúc của JLPT khác, mẫu đề thi N2 được chia thành 2 phần chính: kiến thức ngôn ngữ ( từ vựng, ngữ pháp,đọc hiểu) phần này chiếm khoảng thời gian 105’ và phần nghe hiểu với thời gian làm bài là 50’. Dưới đây là nội dung cụ thể về cấu trúc JLPT N2.

1, KIẾN THỨC NGÔN NGỮ N2

1.1 /  文字・語彙 (Từ vựng)

  • 漢字読みTừ chữ Kanji cho sẵn chuyển thành chữ Hiragana
  • 表記Từ Hiragana chuyển sang Kanji
  • 語形成Chọn từ thích hợp điền vào ngữ nghĩa trong câu
  • 文脈規定Tùy vào bối cảnh tìm từ thích hợp
  • 言い換え類義Tìm từ có nghĩa tương đồng với từ đã cho
  • 用法Chọn cách sử dụng đúng của từ cho trước

1.2/ 文法(Ngữ pháp)

-文の文法1(文法形式の判断)Tìm được mẫu ngữ pháp phù hợp với nội dung đoạn văn
-文の文法2 (文の組み立て)Sắp xếp câu theo đúng ngữ pháp và cấu trúc
-文章の文法Lựa chọn đáp án theo đúng đoạn văn

1.3/  読解 (Đọc hiểu)

-内容理解(短文)Đọc hiểu đoạn văn khoảng tầm 200 hán tự
-内容理解(中文)Đọc và hiểu nội dung của 1 văn bản chủ yếu là các thể loại văn bình phẩm,tự luận hoặc giải thích,…
– 統合理解(Lý giải tổng hợp) Đọc hiểu một đoạn văn có độ dài khoảng 600 chữ hán tự, sau đó tổng hợp so sánh và đối chiếu
– 主張理解(長文)Nắm bắt được nội dung tổng thể của 1 đoạn văn dài tầm 900 hán tự,
-情報検索Xem thông tin từ các mẫu quảng cáo,tờ  rơi, tạp chí…khoảng 700 hán tự sau đó lọc thông tin và chọn đáp án phù hợp với yêu cầu câu hỏi

2. NGHE HIỂU TIẾNG NHẬT N2

– 課題理解(Nghe hiểu chủ đề)  Nghe và nắm được nội dung của một đoạn hội thoại ngắn tầm
– ポイント理解( Nghe hiểu điểm cốt lõi) Nghe hiểu một đoạn hội thoại ngắn và có khả năng nắm được nội dung chính
– 概要理解(Nghe hiểu nội dung khái lược) Hiểu được nội dung của 1 đoạn văn hay đoạn hội thoại
– 即時応答(Nghe hiểu ứng đáp)  phần này yêu cầu bạn phải có phản ứng nhanh , chọn câu trả lời phù hợp với câu nói trước.
– 統合理解( Nghe hiểu tổng hợp) Nghe một đoạn văn dài sau đó tổng hợp lại thông tin để trả lời câu hỏi.

PHẦN

NỘI DUNG SỐ CÂU ĐIỂM TỐI ĐA ĐIỂM LIỆT
 

Kiến thức ngôn ngữ

 

1.Từ vựng

Cách đọc chữ kanji

5

 

60

 

19

Từ hiragana chuyển sang và kanji

5

Tìm từ thích hợp về mặt ngữ nghĩa

5

Tìm từ tương đồng với từ đã cho

7

Khả năng sử dụng từ trong các tình huống

5

5

Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu

(105′)

2 Ngữ pháp Ngữ pháp phù hợp với nội dung câu văn

12

 

 

 

60

 

 

19

Sắp xếp câu đúng nghĩa và ngữ pháp

5

Chọn từ hoặc câu điền vào đoạn văn

(ngữ pháp theo đoạn văn)

5

 

3. Đọc hiểu

Đọc hiểu nội dung của 1 đoạn ngắn khoảng 200 hán tự

9

Đọc hiểu nội dung văn bản khoảng 500 hán tự (中文)

2

Đọc hiểu đoạn dài tầm 600 hán tự (長文)

3

Tìm thông tin của một mẫu thông báo hay bài báo khoảng 700 hán tự

2

Nghe (50’)

Nghe hiểu chủ đề

5

 

 

60

 

 

19

Nghe hiểu cốt lõi

6

Nghe hiểu nội dung khái lược

5

Nghe hiểu ứng đáp

12

Nghe hiểu tổng hợp

4

TỔNG

Điểm đậu: 90

Trên đây là cấu trúc của đề thi JLPT N2 mà Nhật ngữ Hướng Minh đã tổng hợp được, hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho kì thi sắp tới của bạn. Bạn có thể tham khảo cấu trúc đề thi JLPT N3 tiếng Nhật để so sánh xem có sự khác biệt nào không nhé. Chúc các bạn có một kì thi JLPT thật thành công!!!

  • coming-soon-BT-768X575