Đặc điểm cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Nhật

CẤU TRÚC CÂU:
1. Trật tự từ trong câu khi sử dụng cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Nhật
a. Thông thường, động từ đặt ở cuối của câu hoặc mệnh đề
b. Từ cuối cùng ở mỗi câu sau chính là động từ
Ví dụ: 
– えいごとにほんごをはなします。(Eigo to nihongo wo hanashimasu.)
Tôi nói tiếng Anh và tiếng Nhật.
– ベトナムから来ました。(betonamu kara kimashita)
Tôi đến từ Việt Nam.
2. Thông tin lược bớt
a. Bỏ qua thông tin đã hiểu từ ngữ cảnh cho trước, hoặc đã có.
b. Tránh sử dụng liên tiếp わたし(watashi) khi nó đã rõ ràng trong ngữ cảnh
c. Không sử dụng あなた(anata), một đại từ có nghĩa là “bạn” hoặc “của bạn”, nếu có thể dùng tên thật hoặc tên chức vụ hoặc vai trò của họ.
d. Nói lạm dụng đại từ sẽ nghe có vẻ kém lịch sự.
CHỈ THỊ CHỨC NĂNG NGỮ PHÁP: Trợ từ
1. Chức năng ngữ pháp của danh từ được biểu thị bởi các trợ từ
2. Hầu hết các trợ từ được đính kèm ở cuối danh từ, một số thì đính kèm với trợ từ khác.
3. Trợ từ câu được đính kèm với một câu, bao gồm từ để hỏi か[ka] 4. Khi từ đứng trước bị bỏ qua, trợ từ cũng nên được bỏ qua, bởi chúng là một nhóm và được phát âm như 1 từ
5. Từ biểu thị chủ đề câu: は[wa] a. Chủ đề của một câu được biểu thị với [wa], và は được dùng với phát âm [wa]chỉ trong trường hợp là một trợ từ
b. Chủ đề thường giống chủ thể, nhưng không phải luôn như vậy
c. は[wa] được dùng cho khách thể, đặc biệt trong câu phủ định
6. Từ biểu thị chủ thể: が[ga] a. が[ga] được dùng để biểu thị chủ thể khi mà thông tin này là mới đối với người nghe
b. が[ga] được dùng trong cấu trúc sau cũng được
– わたしはめがあおいです。(Watashi wa me ga aoidesu. )
Mắt tôi màu xanh.
– とうきょうはひとがおおいです。(Toukyou wa hito ga ooidesu.)
Có nhiều người ở Tokyo.
7. Từ để hỏi: か[ka] a. Trợ từ か[ka] của 1 câu được đính kèm với 1 mệnh đề để tạo câu hỏi
Mệnh đề: ひるごはんをたべます。
(Hirugohan wo tabemasu.)
Tôi ăn trưa / Tôi sẽ ăn trưa.
Câu hỏi: ひるごはんをたべますか。
(Hirugohan wo tabemasuka?)
Bạn có ăn trưa không ?

….

Sưu tầm.

Thông tin liên quan:

Từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề cần thiết trong giao tiếp 

Vì sao học tiếng Nhật lại thú vị như vậy?

Mẫu câu từ vựng giao tiếp hàng ngày

 

  • thang7 ron rang- ngap tran uu dai