Chính sách bảo lưu khóa học

CHÍNH SÁCH BẢO LƯU KHÓA HỌC

Thủ tục bảo lưu kết quả và tái nhập học đối với học viên tại trung tâm Nhật Ngữ Hướng Minh trong quá trình học tập, vì một số lý do sức khỏe, kinh tế, gia đình, người học có thể làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập trong thời hạn cho phép. Việc bảo lưu sẽ giúp cho học có thể tham gia khóa học tiếp theo trong khung thời gian phù hợp với mình.

Tham khảo thêm:  Chính sách ưu đãi học phí khóa học.

1, Chính sách Bảo lưu:

_ Hướng Minh chỉ chấp nhận bảo lưu đối với những trường hợp như: Công tác đột xuất, tai nạn, ốm đau hay hiếu lễ. (Phải có xác nhận nếu có).

_ Học viên phải chấp nhận rủi ro nếu có sự thay đổi về chương trình của khóa học mình đã bảo lưu ở tương lai.

_ Chỉ được bảo lưu 01 khóa kế tiếp, thời gian biểu theo kế hoạch của Hướng Minh. Nếu bạn không tiếp tục được khóa này, đồng nghĩa với việc bạn đã hoàn thành khóa học. Hướng Minh không tiếp tục giải quyết các khiếu nại về sau.

_ Khi bảo lưu, bạn phải học lại đúng thời điểm đã bảo lưu.

Lưu ý:

_ Hướng Minh không có chính sách hoàn trả học phí tại bất kỳ thời điểm nào mà nguyên nhân xin hoàn trả học phí của bạn không thuộc vào lỗi của Trung tâm. Các ngoại lệ được cân nhắc và xử lý theo quyết định của Hướng Minh.

_ Lịch khai giảng có thể được thông báo dời tối đa 2 tuần, để thông tin được thông suốt, vui lòng theo dõi thường xuyên Email, Fanpage hoặc giữ liên lạc đối với số điện thoại mà bạn đăng ký với Hướng Minh.