Đáp án đề thi JLPT N3 tháng 7/2019

Vậy là các bạn mới hoàn thành xong kỳ thi JLPT N3 tháng 7/2019. Dưới đây là đáp án đề thi JLPT N3 tháng 7/2019 các bạn có thể tham khảo và đoán trước điểm thi của mình nhé! Chúc các bạn đạt kết quả cao.

N3  文字・語彙 (もじ・ごい  TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

     
 

1

2

1

4

     
 

5

6

7

8

     
 

3

1

3

4

     

問題2

9

10

11

12

13

14

 
 

3

4

1

2

4

2

 

問題3

15

16

17

18

19

20

 
 

1

3

1

2

1

2

 
 

21

22

23

24

25

   
 

3

2

4

3

4

   

問題4

26

27

28

29

30

   
 

3

4

2

1

1

   

問題5

31

32

33

34

35

   
 

4

4

2

3

1

   

N3  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1

1

2

3

4

5

6

 
 

2

4

4

1

2

1

 
 

7

8

9

10

11

12

13

 

3

2

4

3

2

3

3

問題2

14

15

16

17

18

   
 

1

3

3

2

2

   

問題3

19

20

21

22

23

   
 

4

2

4

3

1

   

N3  読解 (どっかい  ĐỌC HIỂU)

問題4

24

25

26

27

     
 

1

4

2

3

     

問題5

28

29

30

31

32

33

 
 

4

2

1

3

3

2

 

問題6

34

35

36

37

     
 

4

2

1

3

     

問題7

38

39

         
 

4

3

         

N3 聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

 
 

2

1

3

2

2

2

 

問題2

1

2

3

4

5

6

 
 

2

3

1

3

1

3

 

問題3

1

2

3

       
 

1

4

4

       

問題4

1

2

3

4

     
 

2

1

1

3

     

問題5

1

2

3

4

     
 

2

3

2

2

     
 

5

6

7

8

9

   
 

2

1

3

1

1

   

 

Đáp án đề thi JLPT N5 tháng 7/2019.

Đáp án đề thi JLPT N4 tháng 7/2019.

Đáp án đề thi JLPT N2 tháng 7/2019.

Trong tháng 7, Hướng Minh có các chính sách ưu đãi học phí đặc biệt, các bạn có thể xem chi tiết tại đây: Ưu đãi lên đến 50% học phí cùng cơ hội nhận ngay khóa học 0đ trong tháng 7.

Nguồn: Sưu tầm.

  • thang7 ron rang- ngap tran uu dai