Đáp án đề thi JLPT N4 tháng 7/2019

Đáp án đề thi JLPT N4 tháng 7/2019

Hướng Minh xin gửi đến các bạn đáp án đề thi JLPT tháng 7/2019. Các bạn có thể tham khảo và so sánh với bài làm của mình nhé!

(Đáp án mang tính chất tham khảo)

N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9              
  3 1 4 1 2 3 4 1 3              
問題2 10 11 12 13 14 15                    
  2 1 4 2 3 4                    
問題3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25            
  1 3 4 1 2 3 2 3 4 1            
問題4 26 27 28 29 30                      
  4 1 2 3 3                      
問題5 31 32 33 34 35                      
  2 2 3 1 4                      
N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  3 2 3 1 4 2 4 1 3 4 3 2 1 3 4  
問題2 16 17 18 19 20                      
  4 3 1 2 4                      
問題3 21 22 23 24 25                      
  4 4 2 1 3                      
N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 26 27 28 29                        
  3 1 2 4                        
問題5 30 31 32                          
  3 1 4                          
問題6 33 34                            
  3 2                            
N4 聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8                
  2 4 4 1 2 2 3 1                
問題2 1 2 3 4 5 6 7                  
  4 2 2 1 2 3 4                  
問題3 1 2 3 4 5                      
  2 1 1 2 1                      
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8
  1 2 1 1 1 2 1 3

 

Đáp án đề thi JLPT N5 tháng 7/2019.

Đáp án đề thi JLPT N3 tháng 7/2019.

Đáp án đề thi JLPT N2 tháng 7/2019.

Trong tháng 7, Hướng Minh có các chính sách ưu đãi học phí đặc biệt, các bạn có thể xem chi tiết tại đây: Ưu đãi học phí lên đến 50% cùng cơ hội nhận ngay khóa học 0đ trong tháng 7.

Nguồn: Sưu tầm

  • thang7 ron rang- ngap tran uu dai