Đáp án đề thi JLPT N5 tháng 7/2019

Đáp án đề thi JLPT N5 tháng 7/2019

Các bạn vừa trải qua kỳ thi tiếng Nhật thật căng thẳng phải không nào! Hướng Minh xin gửi đến các bạn đáp án đề thi JLPT N5 tháng 7/2019, cùng xem qua nhé !

(đang cập nhật)

N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12        
                                 
問題2 13 14 15 16 17 18 19 20                
                                 
問題3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30            
                                 
問題4 31 32 33 34 35                      
                                 
N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                 
問題2 17 18 19 20 21                      
                                 
問題3 22 23 24 25 26                      
                                 
N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 27 28 29                          
                                 
問題5 30 31                            
                                 
問題6 32                              
                                 
N5 聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7                  
                                 
問題2 1 2 3 4 5 6                    
                                 
問題3 1 2 3 4 5                      
                                 
問題4 1 2 3 4 5 6

 

Đáp án đề thi JLPT N4 tháng 7/2019.

Đáp án đề thi JLPT N3 tháng 7/2019.

Đáp án đề thi JLPT N2 tháng 7/2019.

Nguồn: Sưu tầm.

  • thang7 ron rang- ngap tran uu dai