Đáp án JLPT N3 tháng 12/2018

Kì thi JLPT tháng 12/2018 đã kết thúc và như thường lệ hôm nay Nhật Ngữ Hướng Minh sẽ gửi đến bạn đáp án JLPT N3 tháng 12/2018. Các bạn hãy cùng đối chiếu kết quả của mình nhé! Lưu ý đáp án chỉ mang tính tham khảo tuy vậy  xác suất chính xác rất cao. Mọi người hãy cùng xem nào.

Đáp án JLPT N3 tháng 12 năm 2018

Tham khảo thêm: Đáp án JLPT N2 tháng 12 năm 2018

 

N3  文字・語彙 (もじ・ごい  TỪ VỰNG)

1 1 2 3 4 5 6 7 8
2 4 1 2 3 1 3 4
2 9 10 11 12 13 14
3 3 1 2 2 4
3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
4 2 2 1 3 3 4 1 3 1 4
4 26 27 28 29 30
1 4 3 4 2
5 31 32 33 34 35
4 2 2 1 3

N3  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 4 4 3 2 4 3 1 2 1 2 4 3
2 14 15 16 17 18
3 4 1 4 2
3 19 20 21 22 23
1 1 2 4 4

N3  読解 (どっかい  ĐỌC HIỂU)

4 24 25 26 27
1 2 2 4
5 28 29 30 31 32 33
4 3 3 2 1 3
6 34 35 36 37
2 4 4 3
7 38 39
2 1

N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

1 1 2 3 4 5 6
3 4 2 4 3 1
2 1 2 3 4 5 6
2 3 1 3 4 2
3 1 2 3
3 1 4
4 1 2 3 4
1 3 2 1
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 1 3 2 2 2 2 1 3

Trên đây là đáp án JLPT N3 tiếng Nhật được lấy trên cộng đồng học tiếng Nhật chính thống để các bạn tham khảo. Đây không phải đáp án được công bố chính thức mà chỉ là đáp án để các bạn tham khảo thôi nhé. Kết quả chính thức thì các bạn phải đợi khi kết quả thi được công bố nhé!

  • coming-soon-BT-768X575