Đáp án JLPT N4 tháng 12 năm 2018

Kỳ thi JLPT tháng 12/2018 đã kết thúc và như thường lệ hôm nay Nhật Ngữ Hướng Minh sẽ gửi đến bạn đáp án JLPT N4 tháng 12/2018. Các bạn hãy cùng đối chiếu kết quả của mình nhé!  Mọi người hãy cùng xem nào.

Tham khảo thêm

Đáp án JLPT N4 tháng 12 năm 2018 (Đáp án chưa chính thức)

N4 文字・語彙 (もじ・ごい  TỪ VỰNG)

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 2 1 2 4 1 4 2 3
問題2 10 11 12 13 14 15
2 3 4 1 1 4
問題3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 3 4 2 1 3 2 4 2 1
問題4 26 27 28 29 30
3 4 3 2 1
問題5 31 32 33 34 35
2 3 4 3 1

N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 1 2 1 4 2 3 4 3 1 3 2 2 1 4
問題2 16 17 18 19 20
1 2 4 3 4
問題3 21 22 23 24 25
3 1 3 2 4

N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題4 26 27 28 29
2 4 1 4
問題5 30 31 32
1 3 4
問題6 33 34
3 2

N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8
3 3 2 2 1 2 4 2
問題2 1 2 3 4 5 6 7
2 2 3 1 2 4 1
問題3 1 2 3 4 5
2 1 2 3 3
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8
2 1 3 2 1 1 3 2

Trên đây là toàn bộ đáp án JLPT N4 trong đợt thi 12/2018 vừa rồi mà Nhật Ngữ Hướng Minh đã tổng hợp được từ những nguồn uy tín nhất. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn may mắn.

  • coming-soon-BT-768X575