Đáp án JLPT N5 tháng 07 năm 2018

Kỳ thi JLPT N5 tháng 07/2018 đã chính thức khép lại và như thường lệ hôm nay Nhật Ngữ Hướng Minh sẽ gửi đến bạn đáp án JLPT N5. Các bạn hãy cùng đối chiếu kết quả dưới đây với đáp án của mình nhé!  Lưu ý đây là đáp án chưa chính thức chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé!

Đáp án JLPT N5 tiếng Nhật tháng 07/2018 (Đáp án chưa chính thức)

N5 文字・語彙 (もじ・ごい – TỪ VỰNG)

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3 1 4 4 3 2 2 1 4 3 2
問題2 13 14 15 16 17 18 19 20
4 1 2 1 2 4 3 3
問題3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4 2 1 2 3 1 3 4 1 4
問題4 31 32 33 34 35
1 3 4 3 2

N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 3 4 3 1 4 2 4 3 2 3 4 2 1 2 1
問題2 17 18 19 20 21
3 4 1 2 1
問題3 22 23 24 25 26
3 1 4 3 2

N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題4 27 28 29
4 3 2
問題5,6 30 31 32
1 4 3

N5聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1 1 2 3 4 5 6 7
3 4 4 1 2 1 2
問題2 1 2 3 4 5 6
1 2 2 3 2 4
問題3 1 2 3 4 5
1 1 2 3 2
問題4 1 2 3 4 5 6
1 3 2 1 3 2

Trên đây là đáp án JLPT N5 mà Nhật Ngữ Hướng Minh đã tổng hợp được. Kỳ thi đã kết thúc rồi nên hãy cùng nhau xả stress một xíu sau đó hãy tiếp tục “tấn công Tiếng Nhật” nha. Chúc các bạn may mắn và có kết quả thật tốt trong kì thi JLPT vừa rồi.

  • thang7 ron rang- ngap tran uu dai