Đáp án JLPT N4 tháng 12 năm 2017

ĐÁP ÁN JLPT N4 TIẾNG NHẬT THÁNG 12/2017

Kỳ thi JLPT N4 tháng 12/2017 đã kết thúc và như thường lệ hôm nay Nhật Ngữ Hướng Minh sẽ gửi đến bạn đáp án JLPT N4. Các bạn hãy cùng đối chiếu kết quả của mình nhé! Đáp án được lấy từ nguồn internet và có một số phần chưa hoàn chỉnh vậy nên đây chỉ là tài liệu mang tính tham khảo . Mọi người hãy cùng xem nào.

Tham khảo thêm:
 Đáp án JLPT N1 tháng 12 năm 2017
 Đáp án JLPT N2 tháng 12 năm 2017
 Đáp án JLPT N3 tháng 12 năm 2017
 Đáp án JLPT N5 tháng 12 năm 2017

Đáp án JLPT N4 tháng 12 năm 2017

N4 文字・語彙 (もじ・ごい  TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 2  1  3  4  4  2  3  4  2
問題2 10 11 12 13 14 15
 2  3  4  4  2  1
問題3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 4  1  2  4  1  1 x
問題4 26 27 28 29 30
問題5 31 32 33 34 35
N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 3  3  3  2  4  3  2  3  2  4  1  2  4  2  1
問題2 16 17 18 19 20
 3  1  1  2  2
問題3 21 22 23 24 25
N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 26 27 28 29
 1  4  4  1
問題5 30 31 32 33
 3  3  2  1
問題6 34 35
 4
N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8
問題2 1 2 3 4 5 6 7
問題3 1 2 3 4 5
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8

Trên đây là toàn bộ đáp án JLPT N4 trong đợt thi 12/2017 vừa rồi mà Nhật Ngữ Hướng Minh đã tổng hợp được từ những nguồn uy tín nhất. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn may mắn.

  • thang7 ron rang- ngap tran uu dai