Đề thi JLPT N4 các năm

Đề thi JLPT N4 các năm

JLPT N4 là một trong những kì thi quan trọng để kiểm tra năng lực tiếng Nhật. Đây là cấp độ cao hơn N5 nhưng vẫn thuộc phần sơ cấp của tiếng Nhật. Dưới đây là bộ đề thi JLPT N4 qua các năm được Trung tâm Nhật ngữ Hướng Minh biên tập với mục đích giúp các bạn làm quen và ôn tập tốt trước kì thi JLPT N4, mời các bạn tham khảo:

Đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N4 năm 2012

Đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N4 năm 2017

Cấu trúc của một đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N4

Thi viết

Bao gồm phần đọc hiểu và ngữ pháp

Đọc: Đánh giá khả năng đọc hiểu ngôn ngữ tiếng Nhật

Ngữ pháp: Bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật vận dụng cấu trúc các mẫu câu trong tiếng Nhật, ngữ pháp là phần thi được lồng vào bài thi viết.

Thi nghe

Đây là phần thi được đánh giá là khó khăn nhất trong tất cả các phần của đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N4

Từ vựng

Phần từ vựng dùng để kiểm tra khả năng sử dụng từ vựng tiếng Nhật.

Giới hạn kiến thức cần đạt để thi đỗ kì thi JLPT N4

Phần từ vựng

Có khoảng 1500 từ. Sau khi học hết 50 bài Minna no Nihongo, vốn từ vựng của bạn có thể lên đến 2000 từ, đó là chưa kể những từ vựng trong phần đọc thêm tham khảo ở mỗi bài Mina.

Phần kanji

Có khoảng 300 chữ. Tương đương với việc học hết quyển Basic Kanji 1. Như đã nói, sách Basic Kanji 1 là sách Kanji học tốt nhất cho đến giờ, không chỉ bởi cách sắp xếp các chữ Hán có liên quan vào cùng 1 bài, giúp ta dễ học mà các bài luyện tập của sách cũng rất phong phú và sát với đề thi JLPT N4.

Phần ngữ pháp

JLPT N4 là bài thi kiểm tra hết trình độ sơ cấp tiếng Nhật của người học, do đó chỉ cần học hết 50 bài Minna no Nihongo sơ cấp là đã đủ để thi cấp độ N4. 

 

  • coming-soon-BT-768X575