Đề thi thử tiếng Nhật N2 JLPT

Chào các bạn, để trợ giúp các bạn học tiếng Nhật và tự luyện thi tiếng Nhật theo cấp độ N2, trong chuyên mục này Nhật Ngữ Hướng Minh gửi đến các bạn đề thi thử tiếng Nhật N2 JLPT mô phỏng theo dạng đề thi thuộc chương trình thi năng lực tiếng Nhật JLPT N2 của tổ chức giao lưu quốc tế Nhật Bản. Sau khi chuyển từ hệ thống Kyu cũ sang hệ thống N mới, Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản không công bố đề thi mà hủy đề thi ngay sau khi thi xong. Chính vì vậy rất khó có thể tìm được các đề năm cũ để làm thử. Chuyên mục đề thi tiếng Nhật N2 này ra đời nhằm trợ giúp các bạn muốn có thêm đề để luyện tập, cũng như để thử sức mình, đánh giá điểm mạnh điểm yếu của mình để có thể biết hướng ôn tập thêm.

Tham khảo: Khóa luyện thi tiếng Nhật JLPT N2

Bộ đề thi thử tiếng Nhật N2:

[su_button url=”https://drive.google.com/file/d/1dCV1rNid0oxwnoOHnAAuPRkZs_8LDxTq/view?usp=sharing” target=”blank” style=”stroked” background=”#f7481a” icon=”icon: thumbs-o-up” title=”Xem chi tiết”]KAITOU[/su_button]

[su_button url=”https://drive.google.com/file/d/1DiBZSDUmjEUAip7K37gtWSlyaBVGgl54/view?usp=sharing” target=”blank” style=”stroked” background=”#f7481a” icon=”icon: thumbs-o-up” title=”Xem chi tiết”]MONDAI[/su_button]

[su_button url=”https://drive.google.com/file/d/1T1EvWLJwt-Lj3NqcRimcZwLcAtwLVBD5/view?usp=sharing” target=”blank” style=”stroked” background=”#f7481a” icon=”icon: thumbs-o-up” title=”Xem chi tiết”]SCRIPT[/su_button]  [su_button url=”https://drive.google.com/file/d/1n7_yk0IcxXywPeUWYyjW1i1Du5K18SEZ/view?usp=sharing” target=”blank” style=”stroked” background=”#f7481a” icon=”icon: thumbs-o-up” title=”Xem chi tiết”]SEIKAI[/su_button]

Trên đây là bộ đề thi thử mô phỏng theo bộ đề thi JLPT N2 tiếng Nhật các bạn có thể download về tham khảo cấu trúc đề thi và bố trí thời gian phù hợp cho các phần nhé.

  • coming-soon-BT-768X575