Cách tính điểm thi năng lực tiếng Nhật N2

JLPT là tên của bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật và kiểm tra trình độ thông thạo tiếng Nhật được tổ chức hai lần một năm trên toàn thế giới. Và ở cấp độ JLPT N2, bạn sẽ được kiểm tra ở mức độ hiểu tiếng Nhật trong các tình huống hàng ngày, cộng với một số hiểu biết về tiếng Nhật trong các tình huống khác nhau. Hôm nay, Nhật Ngữ Hướng Minh sẽ giới thiệu với các bạn thang điểm và cách tính điểm số của năng lực tiếng Nhật N2 cũng như các tiêu chuẩn đánh giá chung của JLPT N2.

  TIÊU CHUẨN ĐỂ ĐÁNH GIÁ

* Đọc
– Có thể đọc văn bản rõ ràng, hiểu nội dung như bài viết, bài báo, ghi chú giải thích, nhận xét đơn giản … về các chủ đề khác nhau.
– Bạn có thể đọc các bài viết về các chủ đề phổ biến, hiểu được luồng câu chuyện và biểu thức.

* Lắng nghe
Lắng nghe các tình huống hàng ngày và các bài diễn văn tự nhiên trong các tình huống khác nhau như hội thoại, tin tức, lưu lượng câu chuyện, nội dung, mối quan hệ giữa các nhân vật,.

 LÀM THẾ NÀO ĐỂ TALK TẠI NHẬT BẢN N2

  1 / Điểm cho GOI-N2 (tham khảo)

Mondai 1: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondai 2: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondai 3: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondai 4: 7 câu * 1 điểm = 7 điểm

Mondai 5: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondai 6: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm

  2 / Quy mô cho BUNPO-N2 (tham khảo)

Mondai 7: 12 điểm * 1 điểm = 12 điểm

Mondai 8: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondai 9: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Các điểm chung của phần 文 文 文: 59 điểm

Điểm của bạn là = (điểm đạt được: 59) x 60

3 / Điểm cho phần DOKKAI-N2 (tham khảo)

Mondai 10: 5 câu * 3 điểm = 15 điểm

Mondai 11: 9 điểm * 2 điểm = 18 điểm

Mondai 12: 2 câu * 3 điểm = 6 điểm

Mondai 13: 3 câu * 4 điểm = 12 điểm

Mondai 14: 2 câu * 4 điểm = 8 điểm

Các điểm chung của phần 文 文: 59 điểm

Điểm của bạn là = (điểm kiếm được: 59) x 60 文

 4 / Quy mô cho CHOUKAI-N2 (tham chiếu)

Mondai 1: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm

Mondai 2: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm

Mondai 3: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm

Mondai 4: 12 điểm * 1 điểm = 12 điểm

Mondai 5: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm

Tổng số điểm CHOUKAI: 56 điểm Điểm của bạn đạt được = (số điểm kiếm được: 56) x 60

Với sự phát triển của văn hóa – kinh tế ngày nay như việc tạo ra một ngôn ngữ thứ hai là cực kỳ cần thiết. Nắm bắt được xu hướng, người Nhật dần dần trở thành sự lựa chọn đầu tiên của mọi người. Nắm bắt được nhu cầu học tiếng Nhật hiện nay, Nhật Ngữ Hướng Minh đã cho ra đời nhiều khóa học với nhiều cơ sở cho các bạn lựa chọn . Cạnh tranh với ngôn ngữ Nhật Bản trên con đường chinh phục Nhật Bản trong cuộc sống của bạn!

Tham khảo các khóa học tại Hướng Minh:  Học phí cho các khóa học tiếng Nhật tại Nhật Ngữ Hướng Minh

 

  • coming-soon-BT-768X575