Từ vựng chủ đề Tin học

Từ vựng chủ đề Tin học

Nếu bạn đang hay sắp làm việc ở công ty Nhật Bản liên quan về các mảng công nghệ thông tin, kỹ thuật hay văn phòng  thì việc sử dụng Internet hay các thiết bị liên quan trong phòng làm việc đều phải biết các tự vựng thông dụng về tin học hoặc các thiết bị trong văn phòng làm việc. Nhật Ngữ Hướng Minh sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu từ vựng chủ đề tin học giúp ích bạn khi làm việc tại công ty Nhật. Điều này không lạ vì đây là ngành nghề thường xuyên phải tiêp xúc làm việc với người Nhật, tài liệu liên quan đến Nhật…, nên tiếng Nhật sẽ mang đến một lợi thế rất lớn trong công việc cho bạn nhé.

 1. ノートパソコン : Máy tính xách tay
 2. デスクトップパソコン :  Máy tính bàn
 3. タブレット型コンピューター : Máy tính bảng
 4. パソコン :  Máy tính cá nhân
 5. 画面  :  Màn hình
 6. キーボード : Bàn phím
 7. マウス  : Chuột
 8. モニター : Phần màn hình
 9. プリンター : Máy in
 10. 無線ルーター : Router
 11. ケーブル  : Dây
 12. ハードドライブ  : ổ cứng
 13. スピーカー :  Loa
 14. パワーケーブル  : Cáp nguồn
 15. 電子メール   : Email/thư điện tử
 16. メールする  : Gửi email
 17. 電子メールを送る  : Gửi
 18. (パソコンの)メールアドレス  : Địa chỉ email
 19. ユーザー名  : Tên người sử dụng
 20. パスワード  : Mật khẩu
 21. 返信する  : Trả lời
 22. 転送する  : Chuyển tiếp
 23. 新着メッセージ  : Thư mới
 24. 添付ファイル  : Tài liệu đính kèm
 25. (…を)コンセントにつなぐ  : Cắm điện
 26. (…を)コンセントから外す  :  Rút điện
 27. (%sの)電源を入れる :  Bật
 28. (%sの)電源を切る  : Tắt
 29. 起動する  : Khởi động máy
 30. 電源を切る  : Tắt máy
 31. 再起動する : Khởi động lại
 32. インターネット  : Internet
 33. ウェブサイト、ホームページ  : Trang web
 34. ブロードバンド  : Mang băng thông rộng
 35. インターネット接続サービス業者  : ISP (nhà cung cấp dịch vụ internet)
 36. ファイアウォール  : Tưởng lửa
 37. ホスティングサーバー : Dịch vụ thuê máy chủ
 38. 無線インターネット  : Không dây
 39. ダウンロードする : Tải xuống
 40. インターネットを見て回る : Truy cập internet
 41. ファイル : Tệp tin
 42. フォルダ  : Thư mục
 43. 書類  : Văn bản
 44. ハードウェア  : Phần cứng
 45. ソフトウェア  : Phần mềm
 46. ネットワーク  : Mạng lưới
 47. スクロールアップする、画面上方移動する  : Cuộn lên
 48. スクロールダウンする、画面下方移動する : Cuộn xuống
 49. ログインする : Đăng nhập
 50. ログオフする : Đăng xuất
 51. スペースバー  : Phím cách
 52. ウイルス  : Vi rut
 53. ウイルス対策ソフト  : Phần mềm chống vi rut
 54. プロセッサ速度 : Tốc độ xử lý
 55. メモリー  : Bộ nhớ
 56. ワープロ  : Chương trình xử lý văn bản
 57. データベース  : Cơ sở dữ liệu
 58. 表計算ソフト、スプレッドシート  : Bảng tính
 59. 印刷する  : In
 60. (…を)打ち込む  : Đánh máy
 61. 小文字  : Chữ thường
 62. 大文字   : Chữ in hoa
 63. パソコンを立ち上げる  : Khởi động, bật máy tính
 64. パソコンを再起動する  : Khởi động lại máy tính
 65. 元に戻す  : Bỏ hành động vừa làm
 66. 上に/ 下にスクロールする : Cuộn (thanh cuộn) lên/ xuống
 67. 保存する  : Lưu lại
 68. パソコンを終了する : Tắt máy tính
 69. キーボード操作(キー入力) : Gõ phím (nhập dữ liệu)

 

 • coming-soon-BT-768X575