Ý nghĩa “Moshi moshi” trong tiếng Nhật

Trong giao tiếp thường ngày khi nghe điện thoại người Nhật khi nghe điện thoại họ thường sử dụng cụm từ “ Moshi moshi”. Thế nhưng ý nghĩa thật sự của “ Moshi moshi” là gì và tại sao lại có từ này thì đó là cả một câu chuyện đấy!

もしもし – Moshi moshi có nghĩa là gì ?

Trước năm 1890 thì ở Nhật Bản người ta dùng “oi oi” (おいおい) để gọi nhau hoặc để khi trả lời điện thoại. Tuy nhiên sau đó với sự xuất hiện của các nhân viên trực tổng đài thì từ “moshi moshi” bắt đầu được đưa vào sử dụng. Nếu các bạn tinh ý có thể thấy thực chất, từ “moshi” bắt nguồn từ chữ 申します (moushi), từ này chính là khiêm nhường ngữ của từ 言います là “nói”. Chắc các bạn còn nhớ khi giới thiệu bản thân có dùng từ này đó, ví dụ: 私はきよしと申します (watashiwa kiyoshi to moushimasu) có nghĩa là “Gọi tôi là Kiyoshi / Tên tôi là Kiyoshi”

Cho nên khi dùng “moshi moshi” thì nó sẽ được hiểu là “nói đi nói đi”.

Vì sao phải nói 2 lần ?

Theo đúng như giải thích ở trên thì khi nhấc máy chỉ cần “moshi” là đủ. Thế nhưng người Nhật luôn nói 2 lần. Bởi vì sao? Bởi vì theo các câu chuyện cổ của Nhật ngày xưa, thì vào buổi đêm, ma cáo (kitsune) sẽ hóa lốt người để đi lừa người dân, và chúng thường nói “moshi” để gọi một ai đó. Nếu nghe thấy có người gọi “moshi” sau lưng mình, nhất định nó chính là ma cáo. Và nếu bạn đáp lại, linh hồn của bạn sẽ bị nó chiếm đoạt ngay lập tức.

Chính vì thế, thói quen nói 2 lần “moshi moshi” đã hình thành, để chứng minh bạn không phải là kitsune đội lốt, tại vì kitsune không nói được từ “moshi” 2 lần liên tiếp.

  • coming-soon-BT-768X575