Ưu đãi học phí lên đến 1.500.000đ nhân dịp 30 tháng 4