Lịch sử xuất hiện của Kanji, Hiragana, Katakana

Ngày vàng - Giảm giá sập sàn