Phát âm trong tiếng Nhật

Ngày vàng - Giảm giá sập sàn