Từ vựng tiếng Nhật chủ đề hành chính nhân sự - Nhật Ngữ Hướng Minh

Ngày vàng - Giảm giá sập sàn