Từ vựng tiếng Nhật chủ đề ngành cơ khí - Nhật Ngữ Hướng Minh

Ngày vàng - Giảm giá sập sàn