Từ vựng tiếng Nhật hay: KOINOBORI

Ngày vàng - Giảm giá sập sàn