Khóa học tiếng Nhật Luyện thi JLPT N3

Thông tin chung: Thời gian hoàn thành: khoảng 6 tháng. Học phí: 15.870.000 đ (chưa ưu đãi). Thời gian học: 18h – 21h15, tối 2-4-6 hoặc 3,5,7. Số lượng: 10-15 học viên.

15,870,000 đ/khoá
  • giảm 50% khóa học tiếng nhật sơ cấp n5