Khóa học tiếng Nhật Luyện thi JLPT N3

Thông tin chung: Thời gian học: 276 tiết, 3 buổi 1 tuần, 1 buổi 3 tiếng. Thời gian hoàn thành: khoảng 6 tháng. Học phí: 15.870.000 đ (chưa ưu đãi). Số lượng: 10-15 học viên.

2,640,000 đ/tháng