Khóa học tiếng Nhật Sơ Cấp N4

Thông tin chung: Tổng số giờ học: 216 tiết (3 buổi 1 tuần, mỗi buổi 3 tiếng). Thời gian hoàn thành: 4,5 tháng. Học phí: 9.870.000 đ (chưa ưu đãi). Số lượng: 15-20 học viên.

9,870,000 đ/khoá
Khóa học tiếng Nhật Luyện thi JLPT N4

Thông tin chung: Tổng số giờ học: 60 tiết (2 buổi 1 tuần, mỗi buổi 3 tiếng). Thời gian hoàn thành: 7,5 tuần. Học phí trọn khóa: 3.740.000 đ (chưa ưu đãi). Thời gian học: Theo lịch khai giảng. Số lượng: 15-20...

3,740,000 đ/khoá
  • giảm 50% khóa học tiếng nhật sơ cấp n5