Khóa học Tiếng Nhật Sơ cấp 1 (N5)

Thông tin chung: Tổng số giờ học: 72 tiết (3 buổi 1 tuần, mỗi buổi 1,5 tiếng). Thời gian hoàn thành: 3 tháng. Học phí: 3.270.000 đ (chưa ưu đãi). Số lượng: 15-20 học viên.

1,090,000 đ/tháng
Khóa học tiếng Nhật Sơ cấp 2 (N5)

Thông tin chung: Tổng số giờ học: 144 tiết (3 buổi 1 tuần, mỗi buổi 3 tiếng). Thời gian hoàn thành: 3 tháng. Học phí: 6.470.000 đ (chưa ưu đãi). Số lượng: 15-20 học viên.

2,156,000 đ/tháng
Tiếng Nhật Sơ cấp N5 cấp tốc

Thông tin chung: Tổng số giờ học: 216 tiết (5 buổi 1 tuần, mỗi buổi 3 tiếng). Thời gian hoàn thành: 3 tháng. Học phí: 8.740.000 đ (chưa ưu đãi). Số lượng: 15-20 học viên.

2,913,000 đ/tháng
  • thang7 ron rang- ngap tran uu dai