Cách tính điểm thi JLPT N3

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT được tổ chức một  năm hai lần vào tháng 7 và tháng 12 đã trở nên quá quen thuộc với chúng ta.  Hầu hết chúng  ta đều luyện thi tiếng Nhật để lấy chứng chỉ tiếng Nhật.  Trong những bài viết trước Nhật Ngữ Hướng Minh đã gửi đến bạn cấu trúc của đề thi JLPT và trong khuôn khổ bài viết hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến bạn Cách tính điểm thi JLPT N3 cũng như điểm đổ điểm liệt N3 để các bạn có thể tự tính sau khi kỳ thi đã kết thúc.

1 / Điểm cho GOI -N3 (tham khảo)

Mondai 1: 8 câu * 1 điểm = 8 điểm

Mondai 2: 6 câu * 1 điểm = 6 điểm

Mondai 3:11 câu * 1 điểm = 11 điểm

Mondai 4: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondai 5: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

 2 / Quy mô cho BUNPO-N3 (tham khảo)

Mondai 1: 13 điểm * 1 điểm = 13 điểm

Mondai2: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondai 3: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Tổng điểm GOI + BUNPO = 58 điểm

 3 / Điểm cho phần DOKKAI-N3 (tham khảo)

Mondai 4: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm

Mondai 5: 6 điểm * 4 điểm = 24 điểm

Mondai 6: 4 câu * 4 điểm = 16 điểm

Mondai 7: 2 câu * 4 điểm = 8 điểm

Tổng điểm:  60 điểm

 4 / Quy mô cho CHOUKAI-N3 (tham chiếu)

Mondai 1: 6 câu * 3 điểm = 18 điểm

Mondai 2: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm

Mondai 3: 3 câu * 3 điểm = 9 điểm

Mondai 4: 4 điểm * 3 điểm = 12 điểm

Mondai 5: 9 câu * 1 điểm = 9 điểm

Tổng số điểm CHOUKAI: 60 điểm

Điểm của bạn đạt được = (số điểm kiếm được: 56) x 60

Giả sử bạn làm đúng mỗi phần là X, Y, Z câu, thì chúng ta sẽ tính gần đúng theo công thức sau:
<Số câu đúng> / <Tổng số câu> * <Tổng điểm, tức 60>
Kiến thức ngôn ngữ: (X / 58) * 60
Đọc hiểu: (Y / 16) * 60
Nghe hiểu: (Z / 28) * 60

Tổng điểm của JLPT N3 là 180 điểm. Điểm đỗ là 95 điểm, điểm thành phần tối thiểu như sau:

  • Từ vựng, Kanji, Ngữ pháp: 19 điểm
  • Đọc hiểu: 19 điểm
  • Nghe hiểu: 19 điểm

Với cách tính điểm như trên chắc các bạn đã có thể tự tính ra điểm số JLPT vừa rồi của mình rồi đúng không nào. Nhật Ngữ Hướng Minh chúc bạn có một điểm số thật tốt trong kỳ thi JLPT vừa rồi nhé!

  • coming-soon-BT-768X575