Chiến dịch phân bổ thời gian thi JLPT

Chiến dịch phân bổ thời gian thi JLPT

Bạn có ý tưởng lên chiến dịch phân bổ thời gian thi JLPT riêng cho mình chưa. Đã bao giờ trong phòng thi JLPT các bạn thấy thời gian trôi quá nhanh và phần lớn các câu hỏi thì mình đều chưa chắc chắn hoặc chưa trả lời không. Điều đó hẳn là rất quen thuộc với nhiều người, cho dù thi bao nhiêu đợt đi chăng nữa. Nếu không có một chiến thuật phân bố thời gian cho phù hợp thì dù kiến thức bạn tốt nhưng vẫn có thể bị thiếu thời gian và không hoàn thành được như ý của mình do tập trung quá lâu vào một câu hỏi nào đó. Mới đây mình mới tìm thấy một trang web hướng dẫn phân bổ thời gian trong bài thi JLPT từ từ vựng đến phần đọc. Mỗi bài thi cho từng cấp độ được chia khác nhau với số lượng câu hỏi mỗi phần khác nhau. Dưới đây là phân tích từng cấp độ từ N5-N1. Xin hãy lưu ý rằng đây chỉ là phân bổ thời gian có tính tương đối, bạn nên điều chỉnh thời gian này phù hợp tùy vào khả năng và thế mạnh của mình trong mỗi bài thi ngữ pháp, từ vựng và đọc hiểu. Vì phân bổ thời gian là không cần thiết cho phần thi nghe nên phần thi này sẽ không được đề cập tại đây.

JLPT N5

N5 cho bạn khá nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi trong bài thi. Ở trình độ này, bạn không cần phải vội trả lời câu hỏi, tuy nhiên cũng đừng nên dừng ở một câu hỏi quá lâu. N5 được chia làm 3 phần: Từ vựng, Ngữ pháp và đọc, nghe.

Phần Từ vựng: 25 phút, 3 phút để kiểm tra lại (22 phút làm bài)

 • Kanji (12) : 6 Phút
 • Cách đọc Hiragana (8): 4 Phút
 • Biểu hiện từ (10): 7,5 Phút
 • Đồng Nghĩa (5): 4,5 phút

Phần Ngữ pháp và đọc hiểu: 50 phút, 2,5 phút để kiểm tra lại (47,5 phút làm bài)

 • Dạng ngữ pháp (16):8 phút
 • Thành lập câu (5): 7,5 phút
 • Ngữ pháp trong đoạn văn (5) : 9 phút

Đọc hiểu

 • Đoạn văn ngắn (3) : 9 phút
 • Đoạn văn trung bình (2): 6 phút
 • Tìm kiếm thông tin (1) : 5 phút

Những số trong ngoặc là số câu hỏi có trong mỗi phần thi. Mỗi phần đều có để lại một chút thời gian để bạn kiểm tra lại đáp án xem khoanh đã đúng chưa hay tròn trịa vào ô đã chọn chưa

JLPT N4

Bài thi N4 khiến bạn phải tăng tốc hơn một chút, bạn sẽ phải giữ nhịp thời gian rồi đó, nếu làm nhanh bạn vẫn có thời gian để xem lại một số câu hỏi bạn còn phân vân hoặc chưa trả lời. Phần thi từ vựng có thêm phần Cách dùng từ. Bài thi N4 vẫn chia làm 3 phần như N5, có 30 phút cho phần thi từ vựng và 60 phút cho phần thi đọc và ngữ pháp

Từ vựng: 30 phút, 4 phút để kiểm tra lại (26 phút làm bài)

 • Kanji (9) : 5 Phút
 • Cách đọc Hiragana (6): 3 Phút
 • Biểu hiện từ (10): 8 Phút
 • Đồng Nghĩa (5): 4,5 phút
 • Cách dùng từ (5): 5 phút

Phần Ngữ pháp và đọc hiểu: 60 phút, 4 phút để kiểm tra lại (46 phút làm bài)

 • Dạng ngữ pháp (15):7,5 phút
 • Thành lập câu (5): 7,5 phút
 • Ngữ pháp trong đoạn văn (5) : 9 phút

Đọc hiểu

 • Đoạn văn ngắn (4) : 12 phút
 • Đoạn văn trung bình (4): 12 phút
 • Tìm kiếm thông tin (2) : 10 phút

Những số trong ngoặc là số câu hỏi có trong mỗi phần thi. Mỗi phần đều có để lại một chút thời gian để bạn kiểm tra lại đáp án xem khoanh đã đúng chưa hay tròn trịa vào ô đã chọn chưa

JLPT N3

Mọi thứ bắt đầu tăng tốc bắt đầu từ bài thi N3. Đây là cấp độ cuối cùng mà bài thi được chia làm 3 phần riêng biệt với 2 lần nghỉ ở giữa. Phần bài đọc sẽ yêu cầu bạn phải suy nghĩ logic hơn và bạn phải đọc và trả lời các câu hỏi với một tốc độ tốt, bạn không cần phải phá kỉ lục làm nhanh gì cả, đơn giản hãy giữ vững mốc thời gian cho từng phần thi. Bạn sẽ vẫn có 30 phút cho phần từ vựng và có thêm 10 phút ở phần thi đọc hiểu và ngữ pháp nên phần thi này sẽ kéo dài 70 phút.

Từ vựng: 30 phút, 4 phút để kiểm tra lại (26 phút làm bài)

 • Kanji (8) : 4 Phút
 • Cách đọc Hiragana (6): 3 Phút
 • Biểu hiện từ (11): 9 Phút
 • Đồng Nghĩa (5): 5 phút
 • Cách dùng từ (5): 5 phút

Phần Ngữ pháp và đọc hiểu: 70 phút, 4 phút để kiểm tra lại (66 phút làm bài)

 • Dạng ngữ pháp (13):7 phút
 • Thành lập câu (5): 7 phút
 • Ngữ pháp trong đoạn văn (5) : 8 phút

Đọc hiểu

 • Đoạn văn ngắn (4) : 10 phút
 • Đoạn văn trung bình (4): 16 phút
 • Đoạn văn dài (4) : 10 phút
 • Tìm kiếm thông tin (2) : 8 phút

Những số trong ngoặc là số câu hỏi có trong mỗi phần thi. Mỗi phần đều có để lại một chút thời gian để bạn kiểm tra lại đáp án xem khoanh đã đúng chưa hay tròn trịa vào ô đã chọn chưa

JLPT N2:

Than phiền nhiều nhất về bài thi N2 là bạn có vẻ không thể có đủ thời gian để trả lời các câu hỏi. Bài thi sẽ yêu cầu bạn phải là người đọc có tốc độ. Điều này chỉ thực hiện được khi bạn có một lượng Kanji và từ vựng tốt, điều đó sẽ giúp cho bạn đọc nhanh qua các câu hỏi từ vựng và phần kanji nhanh chóng cũng như đọc đoạn văn nhanh hơn. Bài thi N2 sẽ có 2 phần Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu và Nghe. Giữa 2 phần thi có một thời gian nghỉ. Phần thi đầu tiên kéo dài trong 105 phút và phần thi thứ hai là 50 phút. JLPT N2 yêu cầu bạn phải kiểm soát và phân phối thời gian tốt.

Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu : 105 phút, 5 phút để kiểm tra lại (100 phút làm bài):

 • Kanji (5) : 3 Phút
 • Cách đọc Hiragana (6): 3 Phút
 • Cấu tạo từ (5) : 3 phút
 • Biểu hiện từ (7): 8 Phút
 • Đồng Nghĩa (5): 3 phút
 • Cách dùng từ (5): 5 phút

Ngữ pháp:

 • Dạng ngữ pháp (12):6 phút
 • Thành lập câu (5): 5 phút
 • Ngữ pháp trong đoạn văn (5) : 6 phút

Đọc hiểu:

 • Đoạn văn ngắn (4) : 10 phút
 • Đoạn văn trung bình (4): 18 phút
 • Đọc hiểu tổng hợp (2) : 10 phút
 • Đọc hiểu chủ đề (3) : 10 phút
 • Tìm kiếm thông tin (2) : 10 phút

Những số trong ngoặc là số câu hỏi có trong mỗi phần thi. Mỗi phần đều có để lại một chút thời gian để bạn kiểm tra lại đáp án xem khoanh đã đúng chưa hay tròn trịa vào ô đã chọn chưa

JLPT N1

Bài thi N1 là bài thi ở cấp độ cao nhất và sẽ yêu cầu khả năng đọc hiểu cũng như nghe hiểu tiếng Nhật của bạn tới giới hạn cao nhất. Bạn buộc phải học cách đọc lướt đoạn văn, tổng hợp các ý bạn vừa đọc một cách nhanh chóng. Hiểu rõ và nhớ sâu Kanji là cách để bạn có thể thực hiện được những điều trên. Bài thi N1 sẽ có 2 phần Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu và Nghe. Giữa 2 phần thi có một thời gian nghỉ. Phần thi đầu tiên kéo dài trong 110 phút và phần thi thứ hai là 60 phút. JLPT N1 yêu cầu bạn phải kiểm soát và phân phối thời gian cực kì tốt.

Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu : 110 phút, 7 phút để kiểm tra lại (103 phút làm bài):

 • Kanji (6) : 3 Phút
 • Cách đọc Hiragana (0): không có bài thi
 • Cấu tạo từ (0) : không có bài thi
 • Biểu hiện từ (7): 4 Phút
 • Đồng Nghĩa (6): 4 phút
 • Cách dùng từ (6): 6 phút

Ngữ Pháp:

 • Dạng ngữ pháp (10): 5 phút
 • Thành lập câu (5): 5 phút
 • Ngữ pháp trong đoạn văn (5) : 6 phút

Đọc hiểu:

 • Đoạn văn ngắn (4) : 8 phút
 • Đoạn văn trung bình (9): 18 phút
 • Đoạn văn dài (4): 12 phút
 • Đọc hiểu tổng hợp (3) : 12 phút
 • Đọc hiểu chủ đề (4) : 12 phút
 • Tìm kiếm thông tin (2) : 8 phút

Những số trong ngoặc là số câu hỏi có trong mỗi phần thi. Mỗi phần đều có để lại một chút thời gian để bạn kiểm tra lại đáp án xem khoanh đã đúng chưa hay tròn trịa vào ô đã chọn chưa

Hãy chuẩn bị thật tất cho kỳ thi nhé:

Nếu bạn định thi những trình độ cao như N2, N1 bạn nhất định nên có một đồng hồ đeo tay Tốt nhất là dạng hiện số thay vì hiện kim, bởi vì 1-2 phút cũng rất quan trọng, với đồng hồ kim có thể bạn sẽ không phân biệt được một vài phút khác nhau là mấy, trong khi từng giây ở bài thi cũng rất quý giá.

 • giảm 50% khóa học tiếng nhật sơ cấp n5