Dạng câu hỏi tóm tắt thi JLPT nghe tiếng Nhật

Nghe tiếng Nhật với 5 dạng câu hỏi tóm tắt trong kỳ thi JLPT.

Trong bài viết này mình  sẽ tóm tắt 5 dạng câu hỏi tóm tắt thi JLPT nghe tiếng Nhật
Các bạn ghi nhớ đặc điểm của 5 dạng này để chuẩn bị tâm lý cho phần thi nghe trong kỳ thi JLPT năng lực tiếng Nhật. Cách nghe trọng điểm và nhất là cách phân bổ thời gian đọc trước câu hỏi để nắm ý nhé!

Dạng câu thứ nhất

1.課題理解

課題は解決しなければならないことです。つまり、この質問のパターンを聞いて、質問に書いてる問題に関することだけ理解する。
注意:
・主語、時間、どこ?
・よく聞く質問:あと男のこ(女の子)がなにをしますか?
流れ:
①説明と質問を聞く
②話を聞く
③もう一度質問を聞く
④答えを選ぶ。

Dạng câu thứ 2

2.概要理解

概要は全体的の話の内容。つまり、説明を聞いて、全体的の話内容を理解しなければなりません。
流れ:
①説明を聞く
②話を聞く
③質問を聞く
④聞こえてくる選択肢の中から答えを選ぶ

Dạng câu thứ 3

3.ポイント理解

問われていることにポイントを絞って聞きましょう。そして、ポーズの時間で、選択肢を読んでおいてください。

流れ:

①説明と質問を聞く
②ボーズの間に選択肢を読んで、ポイントをつかむ
③話を聞く
④もう一度質問を聞く
⑤答えを選ぶ

Dạng câu thứ 4

4.発話表現

この問題は表現使用をチェックするためです。
注意:
・挨拶の表現など覚えてください。
流れ:
①写真を見て、説明と質問を聞く
②聞こえている三つの分の中から、くろやじるしの人がいうことを選ぶ

Dạng câu thứ 5

5.即時応答

注意:
質問を聞くのが重要です。特に断る時、日本人がよくクッション言葉を使いますので、質問に直接な返事をしない場合が多いです。
流れ:
①短い文をきく
②聞こえてくる返事の中から、最もよいものを選ぶ

Trên đây mình đã đưa ra 5 dạng câu hỏi tóm tắt thi JLPT nghe tiếng Nhật. Sau khi xem qua 5 dạng câu hỏi trên các bạn thấy thế nào?  Bạn cảm thấy dạng nào khó nhất?
Mình nghĩ không chỉ riêng tiếng Nhật, mà trong tất cả các ngoại ngữ, phần thi nghe bao giờ cũng là phần thi làm các bạn hồi hộp nhất. Vì chỉ cần mất tập trung một chút, các bạn sẽ để trôi mất tất cả các đoạn hội thoại.

Các bạn có thể học ngữ pháp, từ vựng và nhớ rất nhiều trong thời gian nhất định, nhưng kỹ năng nghe không thể trau dồi trong khoảng thời gian ngắn ấy được, vì để nghe và hiểu một đoạn văn, một đoạn hội thoại, một bản tin v.v…Các bạn không chỉ cần nhớ ngữ pháp, từ vựng mà còn phải hiểu cả văn hóa, phong cách nói chuyện của người bản xứ. Và đương nhiên khả năng hiểu này chỉ có thể ngấm dần dần thông qua quá trình bạn học, tiếp xúc với người bản xứ.
Vì thế, đừng quá lo lắng và nản chí học nghe chỉ vì bạn làm sai, hoặc nghe sai một nội dung nào đó.
Chúc các bạn luôn vui với những điều mới mẻ trong tiếng Nhật! Cố lên bạn nhé!

  • thang7 ron rang- ngap tran uu dai