Đáp án JLPT N1 tháng 12 năm 2018

Kỳ thi JLPT tháng 12 năm 2018 vừa kết thúc và như thường lệ hôm nay Nhật Ngữ Hướng Minh sẽ gửi đến bạn đáp án JLPT N1 tháng 12/2018. Các bạn hãy cùng đối chiếu kết quả của mình nhé! Lưu ý đáp án này chỉ mang tính tham khảo, đáp án chính thức sẽ được Nhật Ngữ Hướng Minh cập nhật và gửi đến bạn sớm nhất. Mọi người hãy cùng xem nhé!

Đáp án JLPT N1 tháng 12 năm 2018

N1  文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)

問題1 1 2 3 4 5 6
3 2 3 4 1 2
問題2 7 8 9 10 11 12 13
1 2 4 2 4 3 3
問題3 14 15 16 17 18 19
2 2 4 1 3 1
問題4 20 21 22 23 24 25
4 3 1 4 2 3

N1  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
2 4 3 1 3 3 3 2 4 4
問題6 36 37 38 39 40
1 4 4 2 4
問題7 41 42 43 44 45
1 2 4 3 1

N1   読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題8 46 47 48 49
3 4 3 1
問題9 50 51 52 53 54 55 56 57 58
4 1 2 4 4 3 2 3 1
問題10 59 60 61 62
3 3 2 2
問題11 63 64
2 4
問題12 65 66 67 68
4 1 1 3
問題13 69 70
2 2

N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1 1 2 3 4 5 6
2 2 1 3 4 1
問題2 1 2 3 4 5 6
3 2 1 4 3 4
問題3 1 2 3 4 5 6
1 3 4 4 2 3
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 1 1 2 3 3 2 2 1 3 1 3 1
問題5 1 2 3a 3b
4 2 3 1

Trên đây là đáp án JLPT N1 tiếng Nhật được lấy trên cộng đồng học tiếng Nhật chính thống để các bạn tham khảo. Đây không phải đáp án được công bố  chính thức mà chỉ là đáp án để các bạn tham khảo thôi nhé. Kết quả chính thức thì các bạn phải đợi khi kết quả thi được công bố nhé!

  • coming-soon-BT-768X575