Đáp án N2 kỳ thi JLPT tháng 07/2017

Đáp án N2 kỳ thi JLPT tháng 07/2017

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT đợt 1 tháng 7 năm 2017 đã chính thức kết thúc. Chắc các bạn đã cố gắng hết sức để hoàn thành bài thi của mình một cách tốt nhất. Và giờ là thời gian nghỉ ngơi và chờ đợi kết quả, hiện tại đã bắt đầu có đáp án của JLPT N2 lấy từ trang mạng chính thống học tiếng Nhật tại Trung Quốc các bạn tham khảo đáp án của mình xem có sác xuất chính xác % nào không nhé và lưu ý. Đây không phải đáp án được công bố  chính thức mà chỉ là đáp án để các bạn tham khảo thôi nhé. Kết quả chính thức thì các bạn phải đợi khi kết quả thi được công bố nha.

Tham khảo thêm:

ĐÁP ÁN JLPT CẤP ĐỘ N2 KỲ THI THÁNG 07/2017

N2 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)

問題1 1 2 3 4 5
3 2 2 1 4
問題2 6 7 8 9 10
1 2 3 1 3
問題3 11 12 13 14 15
4 2 2 4 3
問題4 16 17 18 19 20 21 22
4 2 4 1 3 1 3
問題5 23 24 25 26 27
4 4 2 1 3
問題6 28 29 30 31 32
2 4 1 1 3

N2 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題7 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
4 3 1 2 4 1 2 2 4 3 2 1
問題8 45 46 47 48 49
1 4 4 3 2
問題9 50 51 52 53 54
2 1 3 4 2

N2 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題10 55 56 57 58 59
3 2 3 1 1
問題11 60 61 62 63 64 65 66 67 68
4 4 3 4 1 2 2 4 1
問題12 69 70
1 4
問題13 71 72 73
3 2 2
問題14 74 75

3

3                            

N2聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1 1 2 3 4 5
1 2 2 3 2
問題2 1 2 3 4 5 6
3 3 3 1 2 3
問題3 1 2 3 4 5
4 4 3 2 1
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 2
問題5 1 2 3a 3b
3 1 2 4

 

  • thang7 ron rang- ngap tran uu dai