Lịch khai giảng khóa học tiếng Nhật tại HCM

Nhật Ngữ Hướng Minh trân trọng gửi đến quý học viên lịch khai giảng các lớp tiếng Nhật. Các thông tin về khóa học, ngày khai giảng, thời gian, khung giờ và địa điểm học tại 4 cơ sở được liệt kê cụ thể dưới đây. Vui lòng để lại thông tin hoặc gọi ngay cho Hướng Minh để biết chi tiết.

1. Lịch khai giảng trình độ N5 

 Chi nhánh Gò Vấp

Ngày khai giảng Lớp học Thời gian Khung giờ
03/09/2019 Sơ cấp 1 N5 3, 5, 7 19h45 – 21h15
30/09/2019 Sơ cấp 1 N5 2, 4, 6 19h45 – 21h15
30/09/2019 Sơ cấp 1 N5 2, 4, 6 18h00 – 19h30
01/10/2019 Sơ cấp 2 N5 3, 5, 7 18h – 21h15
14/10/2019 N5 Cấp tốc 2 –> 6 18h – 21h15
28/10/2019 Sơ cấp 2 N5 2, 4, 6 18h – 21h15
05/11/2019 Sơ cấp 1 N5 3, 5, 7 18h00 – 19h30
05/11/2019 Sơ cấp 1 N5 3, 5, 7 19h45 – 21h15
05/11/2019 N5 Sáng 3, 5, 7 8h30 – 11h30
09/11/2019 N5 Cấp tốc 2 –> 6 18h – 21h15
16/11/2019 Sơ cấp 2 N5 3, 5, 7 18h – 21h15

  Chi nhánh Quận 10

Ngày khai giảng Lớp học Thời gian Khung giờ
29/08/2019 Sơ cấp 1 N5 3, 5 18h30 – 20h45
10/09/2019 N5 sáng 3, 5, 7 08h30 – 11h45
24/09/2019 Sơ cấp 2 N5 3, 5, 7 18h – 21h15
30/09/2019 Sơ cấp 1 N5 2, 4, 6 18h – 19h30
30/09/2019 Sơ cấp 1 N5 2, 4, 6 19h45 – 21h15
30/09/2019 N5 Cấp tốc 2 –> 6 18h – 21h15
04/11/2019 N5 Sáng 2, 4, 6 08h30 – 11h45
05/11/2019 Sơ cấp 1 N5 3, 5, 7 18h – 19h30
05/11/2019 Sơ cấp 1 N5 3, 5, 7 19h45 – 21h15
09/11/2019 N5 Cấp tốc 2 –> 6 18h – 21h15
10/11/2019 Sơ cấp 2 N5 2, 4, 6 18h – 21h15

  Chi nhánh Bình Thạnh

Ngày khai giảng Lớp học Thời gian Khung giờ
05/09/2019 N5 Cấp tốc 2 –> 6 18h – 21h15
05/09/2019 Sơ cấp 1 N5 3, 5, 7 19h45 – 21h15
16/09/2019 Sơ cấp 1 N5 2, 4, 6 18h – 19h30
30/09/2019 Sơ cấp 1 N5 2, 4, 6 19h45 – 21h15
18/10/2019 Sơ cấp 2 N5 2, 4, 6 18h – 21h15
05/11/2019 Sơ cấp 1 N5 3, 5, 7 18h – 19h30
05/11/2019 Sơ cấp 1 N5 3, 5, 7 19h45 – 21h15
16/11/2019 Sơ Cấp 2 N5 3, 5, 7 18h – 21h15
05/11/2019 Sơ cấp 1 N5 3, 5, 7 19h45 – 21h15
09/11/2019 N5 Cấp tốc 2 –> 6 18h – 21h15
10/11/2019 Sơ cấp 2 N5 2, 4, 6 18h – 21h15

  Chi nhánh Quận 9

Ngày khai giảng Lớp học Thời gian Khung giờ
03/09/2019 Sơ cấp 1 N5 3, 5, 7 18h00 – 19h30
09/09/2019 N5 Cấp tốc 2 –> 6 18h – 21h15
17/09/2019 Sơ cấp 1 N5 3, 5, 7 19h45 – 21h15
19/09/2019 Sơ cấp 2 N5 3, 5, 7 18h – 21h15
30/09/2019 Sơ cấp 1 N5 2, 4, 6 19h45 – 21h15
30/09/2019 Sơ cấp 1 N5 2, 4, 6 18h00 – 19h30
27/10/2019 Sơ cấp 2 N5 2, 4, 6 18h – 21h15
05/11/2019 Sơ cấp 1 N5 3, 5, 7 18h00 – 19h30
05/11/2019 Sơ cấp 1 N5 3, 5, 7 19h45 – 21h15
28/11/2019 N5 Cấp tốc 2 –> 6 18h – 21h15
30/11/2019 Sơ cấp 2 N5 3, 5, 7 18h – 21h15

 2. Lịch khai giảng trình độ N4

  Chi nhánh Gò Vấp

Ngày khai giảng Lớp học Thời gian Khung giờ
13/09/2019 N4 phổ thông 2, 4, 6 18h – 21h15
07/10/2019 Luyện thi N4 2, 4, 6 18h – 21h15
08/10/2019 N4 phổ thông 3, 5, 7 18h – 21h15
18/10/2019 N4 sáng 2, 4, 6 08h30 – 11h45
14/11/2019 N4 phổ thông 2, 4, 6 18h – 21h15

  Chi nhánh Quận 10

Ngày khai giảng Lớp học Thời gian Khung giờ
11/09/2019 N4 phổ thông 2, 4, 6 18h – 21h15
01/10/2019 Luyện thi N4 3, 5, 7 18h – 21h15
10/10/2019 N4 phổ thông 3, 5, 7 18h – 21h15
17/11/2019 N4 phổ thông 2, 4, 6 18h – 21h15
22/11/2019 N4 sáng 2, 4, 6 08h30 – 11h45

  Chi nhánh Bình Thạnh

Ngày khai giảng Lớp học Thời gian Khung giờ
07/10/2019 N4 phổ thông 3, 5, 7 18h – 21h15
07/10/2019 Luyện thi N4 3, 5, 7 18h – 21h15

  Chi nhánh Quận 9

Ngày khai giảng Lớp học Thời gian Khung giờ
26/08/2019 N4 phổ thông 2, 4, 6 18h – 21h15
12/09/2019 N4 phổ thông 3, 5, 7 18h – 21h15
01/11/2019 N4 phổ thông 2, 4, 6 18h – 21h15

 3. Lịch khai giảng trình độ N3

  Chi nhánh Gò Vấp

Ngày khai giảng Lớp học Thời gian Khung giờ
19/09/2019 Luyện thi N3 3, 5, 7 18h – 21h15
26/12/2019 Luyện thi N3 2, 4, 6 18h – 21h15

  Chi nhánh Quận 10

Ngày khai giảng Lớp học Thời gian Khung giờ
19/11/2019 Luyện thi N3 3, 5, 7 18h – 21h15

  Chi nhánh Bình Thạnh

Ngày khai giảng Lớp học Thời gian Khung giờ
15/11/2019 Luyện thi N3 2, 4, 6 18h – 21h15

  Chi nhánh Quận 9

Ngày khai giảng Lớp học Thời gian Khung giờ
       

 4. Lịch khai giảng trình độ N2

  Chi nhánh Quận 10

Ngày khai giảng Lớp học Thời gian Khung giờ
15/10/2019 Luyện thi N2 2, 4, 6 18h – 21h15

 

Trên đây là lịch khai giảng của Hướng Minh trong thời gian sắp tới. Lịch sẽ được cập nhật thường xuyên, các bạn nhớ theo dõi nhé!

Để tư vấn và đăng ký, vui lòng liên hệ:

Nhật Ngữ HƯỚNG MINH
  • Hotline: (028)71088877
  • Email: support@huongminh.edu.vn
  • Cơ sở chính: 576 đường 3/2, Phường 14, Quận 10
  • Chi nhánh 1: 447E Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9
  • Chi nhánh 2: 47 Trần Thị Nghỉ, Phường 7, Gò Vấp
  • Chi nhánh 3: 99 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh
  • thang7 ron rang- ngap tran uu dai