Một số câu nói tỏ tình bằng tiếng Nhật

Ngày vàng - Giảm giá sập sàn